• Català
  • Castellano
  • English
Announcements Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de Policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de Policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de Policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari

BOE

Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses

Acta núm. 1 de constitució del Tribunal (15/01/2020)

Acta núm. 2 de realització de les proves d'aptitud física vinculades a les funcions del lloc de treball (22/01/2020)

Acta núm. 3 de realització de las proves de coneixement vinculdes a les funcions del lloc de treball (22/01/2020)

Acta núm. 4 de realització de les proves de desenvolupament i d'aptitud psicotècnica i de personalitat (22/01/2020)

Acta núm. 5 de correcció de les proves escrites de desenvolupament i d'aptitud psicotècnica i de personalitat (23/01/2020)

Acta núm. 6 d'obertura de sobres amb la identificació personal dels aspirants i creuament de les dades personals amb les qualificacions de la segona, tercera i quarta prova del procés selectiu (24/01/2020)

Acta núm. 7 de revisió de la prova quarta del procès selectiu (04/02/2020)

Acta núm 8. llista definitiva d'aspirants que han superat totes les proves eliminatòries, per ordre de puntuació obtinguda (05/02/2020)

Decret proposta nomenament policies locals, funcionaris de carrera en pràctiques (11/02/2020)

Proposta nomenament policies locals, funcionaris de carrera en pràctiques (14/02/2020)

Human resources

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1